de-->

Tag Archives: Chung cư

Quy định an toàn về thang máy chung cư 2022

Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BXD quy định các quy chuẩn quốc gia về nhà chung cư, trong đó có bổ sung một số yêu cầu đối với thang máy tại các toà nhà chung cư. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/7/2021. Trong tình trạng xảy ra nhiều vụ […]